01

sÖNDAG 21 JUNI

Sommarandakt från Rydaholms frikyrka med Rickard Ellbrant

02

söndaG 28 juni

Sommarandakt från Horda frikyrka med André Lundquist

03

SÖNDAG 5 JULI

Sommarandakt från Rydaholms frikyrka med Erling Wennerlund

04

sÖNDAG 12 juli

Sommarandakt från Horda frikyrka med Monica Wickford och Stina Tallefors

05

söndaG 19 juli

Sommarandakt från Rydaholm frikyrka med Rickard Ellbrant

06

SÖNDAG 26 JULI

Sommarandakt från Horda frikyrka med André Lundquist

07

sÖNDAG 2 Augusti

Sommarandakt från Rydaholm frikyrka med Jessica Emgård