top of page
Lek i skogen

Unga Horda Frikyrka

Unga Horda Frikyrka har verksamheter för barn- och ungdomar i olika åldrar. Vi vill vara en förening för alla barn och ungdomar och ge möjlighet att växa i sig själv och sin tro på Jesus Kristus.

Medlemskap

För att vara med i Unga Horda Frikyrkas aktiviteter ska du vara medlem. Varje år behöver du bekräfta ditt medlemskap för att fortsatt vara medlem.  

Medlemskapet är helt gratis!

Medlemskapet används för statistik och bidragsansökningar (t.ex. till kommun och studieförbundet Bilda) men även för kommunikation.

Unga Horda Frikyrka är ansluten till centralorganisationen SAU, och delar därmed uppgifterna med dem för t.ex. regionala och statliga bidragsansökningar.

Gå in på länken nedan för att registrera ditt medlemskap.

Kontakt

Ordförande Unga Horda Frikyrka

Ida Widerberg

ida@hordafrikyrka.se

073-045 96 37

bottom of page