top of page

GDPR

The General Data Protection Regulation

- Dataskyddsförordningen-

Från den 25 maj 2018 omfattas Horda Frikyrka av dataskyddsförordningen GDPR, som reglerar på vilket sätt vi får och kan hantera personuppgifter.

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Detta gäller för alla, barn, ungdomar och vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller personnummer, samt anmälan eller närvaro. För yngre deltagare kan vi också be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare, för att kunna informera direkt till denne. Namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med statistikuppgifter, bidragsansökan, eller för kontroll av underlag för bidrag. Uppgifterna ger oss också möjlighet att bjuda in till kommande aktiviteter.

Som medlem i Horda Frikyrka finns du med i medlemsmatrikeln med namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, mailadress, samt datum då du döptes och då du gick med i församlingen. Du förekommer också på olika arbetsgruppers listor. Dessa delas endast ut inom församlingen.

Det finns regler för vilka uppgifter vi får spara, samt var och hur länge vi får spara dina uppgifter,för mer information läs vår fullständiga beskrivning i dokumentet nedan. 

bottom of page