NÄRA JESUS

NÄRA VARANDRA

NÄRA VÅR OMVÄRLD

Horda Frikyrka vill vara en gemenskap som lever nära Jesus genom bön, gudstjänstfirande och närhet till Ordet. Vi vill leva nära varandra genom att be tillsammans, uppmuntra varandra och bära varandra. Vi vill även leva nära vår omvärld genom engagemang både lokalt och globalt.

 

Vår längtan är att vår församling ska innehålla en mångfald av människor. Denna mångfald vill vi ska vara synlig när vi möts i allt från gudstjänster till caféverksamhet.

 

Horda Frikyrka är ansluten till Svenska Alliansmissionen och Pingst FFS.

OM OSS

En församling med en strävan att alltid vara Nära Jesus, Nära varandra och Nära vår omvärld.

ADRESS

Horda Frikyrka

Järnvägsgatan 21
331 79 Horda

 

info@hordafrikyrka.se

HORDA FRIKYRKAS BANKGIRO

Församlingskonto: 5352-3452

Swishnummer: 123 593 55 64

© 2019 Horda Frikyrka