top of page

HEMGRUPPER

I Horda frikyrka tycker vi att det är viktigt att kunna dela livet och tron i mindre gemenskaper. Vi möts varannan vecka i mindre grupper i olika hem och varannan vecka gemensamt i kyrkan. Då har vi mer fokus på bön, eller djupare bibelstudium, för att i hemgrupperna kunna ge mer utrymme för samtal om livets upp och nedgångar. 

MATERIAL
Här nedan finner du material att använda vid er hemgruppsträff. Använd hur och när du vill. klicka på pdfn du vill ladda ner.

bottom of page