top of page
BAS.jpg

"BAS" står helt enkelt för barnens söndag. Hos oss i Horda frikyrka vill vi att alla ska få plats, och barnen värderar vi högst. Vi vill att kyrkan ska vara minst lika mycket för dem som för vuxna. Därför finns BAS för barnen varje gudstjänst. 
 

VAD HÄNDER PÅ BAS?

  • När gudstjänsten börjar finns barnen med en stund i början. Under de flesta söndagarna kommer viss del av innehållet under den här stunden anpassas till och uppmuntra till medverkan av barnen. 

  • Efter en stund finns möjlighet för barnen att fortsätta på sina egna villkor. Detta sker tillsammans med föräldrar. Du som förälder är ansvarig för ditt barn, men vi kan såklart hjälpas åt och om möjligt turas om att lämna barnen med varandra för att ibland kunna fortsätta delta i gudstjänsten.

  • I kyrkans nedre plan finns nummrerade mappar förberedda med material för barnen. Det är en bibelberättelse som man läser och eventuellt reflekterar över och sedan finns möjlighet att pyssla eller måla på dagens tema. 

  • För de äldre barnen finns en andaktsbok som man kan läsa ett kapitel ur och eventuellt samtala om kort.

  • Det finns också pingis och spel i olika former att sysselsätta sig med.
    Precis utanför kyrksalen finns också ett lekrum/amningsrum med fönster in mot kyrksalen, där föräldrar kan vara med sina barn och ges möjlghet att följa med i gudstjänsten.

  • Vissa söndagar har vi BAS+. Då har vi ingen vanlig gudstjänst utan hela söndagen är då exklusivt planerad för barnen. 

bottom of page