Horda Frikyrka följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med den information Folkhälsomyndigheten och regeringen förmedlar gällande rådande smittorisk kring Corona / Covid-19. 

GUDSTJÄNST

Från och med den 6:e september öppnar vi upp kyrkan igen och firar dubbla gudstjänster 9.45 och 11.00 med max 50 personer i kyrkan åt gången. Vi kommer på söndagar, i nuläget, inte servera något fika eller kaffe. Gudstjänsterna kommer av praktiska skäl vara något kortare, ca. 45 minuter och ha olika in- och utgångar. Den senare kommer vara något mer riktad mot våra barnfamiljer och det är under den gudstjänsten vi erbjuder något även för barnen på lite olika sätt. I övrigt är innehållet i gudstjänsterna identiskt. se infon i bilderna nedan.

Bra att veta är att vi fortsatt kommer sända våra gudstjänster online. 

ÖVRIG VERKSAMHET
Vi kommer fortsätta ha café öppet på lördagar men är begränsade i hur många vi kan ta emot under den här tiden för att erbjuda det på ett säkert sätt. 

Även Tisdagsbönen kommer att starta upp, fast i all enkelhet, där de som vill, träffas för bön i caféet. Det startar med en bönevecka 8-10 september. 

Annan verksamhet som UV, Tjej- och killkvällar, tisdagscaféet och stickcaféet kommer precis som under våren att fungera som vanligt. 

Det vi fortfarande inte startar upp med i höst är ekumeniska bönesamlingar och dagledigsamlingar. 

programblad kommer att komma ut till helgen vecka 35. 

OM OSS

En församling med en strävan att alltid vara Nära Jesus, Nära varandra och Nära vår omvärld.

ADRESS

Horda Frikyrka

Järnvägsgatan 21
331 79 Horda

 

info@hordafrikyrka.se

HORDA FRIKYRKAS BANKGIRO

Församlingskonto: 5352-3452

Swishnummer: 123 593 55 64

© 2019 Horda Frikyrka