top of page

Horda Frikyrka följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med den information Folkhälsomyndigheten, Region Jönköping, Värnamo kommun och regeringen förmedlar gällande rådande smittorisk kring Corona / Covid-19 och lyssnar till de råd som våra samfund lämnar kring våra specifika verksamheter. 

 

Från och med 12/1 2022 tillåts sammankomster enligt följande
- 0-20 utan restriktioner
- 20-50 utan vaccinpass men med restriktioner gällande en meters  avstånd mellan varje sällskap (som max får vara 8 personer per sällskap).
- 50-500 endast med vaccinpass och restriktioner (se ovan)

Vi väljer i detta skede att inte använda vaccinpass och istället begränsa antal besökare till 50 personer per samling (deltagare i exempelvis gudstjänst eller servering inräknas inte i de 50). 


- Vid varje bänk i kyrksalen, eller bord i caféet får ett sällskap om max 8 personer sitta. Mellan varje sällskap ska det hållas avstånd om minst 1 meter.

- Var nogrann med avstånden och undvik trängsel och köbildning, inte minst vid in- och utgång. 

- Kom bara frisk! Fortsatt gäller att stanna hemma vid någon form av symtom. 


För mer information kontakta vår pastor André på 070 251 76 05

/Församlingsledningen

bottom of page