VIKTIGT MEDDELANDE.JPG

Horda Frikyrka följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med den information Folkhälsomyndigheten, Region Jönköping, Värnamo kommun och regeringen förmedlar gällande rådande smittorisk kring Corona / Covid-19 och lyssnar till de råd som våra samfund lämnar kring våra specifika verksamheter. 

 

Från och med 1/6 tillåts sammankomster enligt följande
- Anvisade platser inomhus: 50 personer. 
- Utomhus: 100 personer
- Anvisade platser utomhus: 500 personer.


- Vid varje bänk i kyrksalen, eller bord i caféet och utomhus får ett sällskap om max 4 personer sitta. Mellan varje sällskap ska det hållas avstånd om minst 1 meter.

- Var nogrann med avstånden och undvik trängsel och köbildning, inte minst vid in- och utgång. 

- Kom bara frisk! Fortsatt gäller att stanna hemma vid någon form av symtom. 

Just nu har vi följande verksamhet igång:
Gudstjänster
Trädgårdscafé
Tjej- och Killkvällar
Stickcafé
Tisdagscafé

För mer information kontakta vår pastor André på 070 251 76 05


/Församlingsledningen