VIKTIGT MEDDELANDE.JPG

Horda Frikyrka följer utvecklingen i detalj och agerar i enlighet med den information Folkhälsomyndigheten, Region Jönköping, Värnamo kommun och regeringen förmedlar gällande rådande smittorisk kring Corona / Covid-19 och lyssnar till de råd som våra samfund lämnar kring våra specifika verksamheter. 

Just nu firar vi gudstjänster Online, men för dig som är äldre och har svårt att hänga med hemifrån erbjuder vi nu möjlighet att vara med på plats två veckor efter din andra vaccinationsspruta. Du måste då anmäla ditt intresse. Gör det till Ann: 073 140 39 18

För övrigt har vi följande verksamhet igång:
UV och Mini-UV
Tjej- och Killkvällar
Stickcafé

För mer information kontakta vår pastor André på 070 251 76 05


/Församlingsledningen