top of page

Gudstjänst

I tillbedjan genom bön, sång, gemenskap och nattvard vill vi uttrycka vår kärlek till och längtan efter mer av Gud. Därför samlas vi varje söndag för att fira gudstjänst. Vi tror att det är viktigt att mötas regelbundet för att komma närmare både Gud och varandra. Våra gudstjänster varierar i form eftersom vi i församlingen är olika men Jesus Kristus är alltid i centrum.

Välkommen med att fira gudstjänst hos oss!

 

För mer information se kalendern eller vårt programblad.

bottom of page