top of page

Här samlar vi aktuell info om vad vi gör och hur du kan vara med och hjälpa människor i och ifrån ukraina. Vi jobbar just nu med två spår; hjälpa DÄR och hjälpa HÄR. 
 

DÄR; Via Tjernobylbarnens oas samlar vi in material på olika sätt, mat, kläder, mediciner för att skicka till områden i det krigsdrabbade Ukraina som förmedlas via lokala församlingar inom pingströrelsen i Ukraina. VILL DU VARA MED OCH SAMLA IN?

HÄR; vi samarbetar med lokala fastighetsägare för att skapa boendealternativ, både tillfälliga och på något längre sikt i vår byggd och samtidigt bygger vi ett team som vid en sådan situation där ukrainska flyktingar kommer hit, finns med för att betjäna och hjälpa dessa människor. VILL DU VARA MED OCH HJÄLPA TILL? 
kontakta André Lundquist 070 25 17 605.

mer info följer

INSAMLING TILL TJERNOBYLBARNENS OAS lördagar 10-12

- pasta,ris,nudlar,havregryn, mjöl,choklad/bars, konserver

- paracetamol, ibuprofen, första hjälpen-kit

- ficklampor +batterier, powerbanks.

-tält

- tvål, schampo, våtservetter

- tandborstar, tandkräm

- bindor, blöjor

-täcken, kuddar, liggunderlag, sovsäckar, sängkläder, filtar

- vårkläder till barn och vuxna

- strumpor och underkläder i mycket bra skick.

-skor

Va beredd på att sortera i rätt låda och säck på plats.

AKTUELL INFORMATION OM UKRAINSKA FLYKTINGAR

uppd. 29/3
Just nu; Kommuner som anvisas flyktingar, får enligt information vi fått, också direktiv om att undvika att göra egna upphandlingar och istället skapa boenden på egna anläggningar, så som Värnamo nu gjort på Expo-skolan.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. Under den tiden bör de söka Asyl

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

  • ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före 24 februari 2022

  • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina

  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska man ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Om man inte uppfyllerpunkterna ovan kan man ansöka om asyl "som vanligt" men då görs alltså en individuell bedömning och processen är oftast betydligt längre

LÅNG HANDLÄGGNINGSTID OCH BEHOV AV BOSTAD

På grund av det massiva trycket på migrationsverket, kan man förvänta sig att handläggningstiden för asylärendet tar minst 8 veckor. Under den tiden är man i limbo. Man har inte rätt att arbeta eller gå i skola eller söka bidrag, kanske inte heller full sjukvård osv. Man får en viss dagspeng från migrationsverket efter att man har registrerat sin akomst på plats vid ett kontor men i övrigt kan man vara i behov av hjälp från civilsamhället under den här tiden. Migrationsverket har också problem med att hitta boende, men får inte själva förmedla privatpersoners bostäder, utan vill man låna ut sitt gästrum eller sommarstuga behöver man söka sig till svenska frivilligorganistaioner. Vi har ännu inte identifierat någon förening som arbetar med detta i vårt närområde. 

Många flyktingar har löst boende antingen via frivilligorganisationer eller kontakter i sverige. Detta kallas EGBO- Eget boende och migrationsverket tar inget som helst ansvar för det, varken standarsmässigt eller ekonomiskt. Vi rekomenderar flyktingar att inte går den vägen, utan gå direkt via migrationsverket. Det kan vara svårt att byta senare.

BOENDE via migrationsverket - SÅ HÄR FUNKAR DET
I väntan på asyl bor flyktingar som inte har eget boende i så kallade "evakueringsboenden". Vi kallar det ofta flyktingförläggningar. Det är sådna som antingen migrationsverket själva, genom offentlig upphandling, hyr för detta ändamål, eller sådana som kommuner förvaltar/hyr. 

Det som Migrationsverket gör, när det behövs är att man ANVISAR flyktingar till en kommun. Då får kommunen ta ansvar för flyktingarna på deras evakueringsboenden. Det är här vi tror att vi skulle kunna göra som störst nytta, både med frivilligresurser och extra-boenden. Kommunen skulle kunna nyttja privata boenden, kyrkor eller lägergårdar, som vi har inom församlingarna, som sådana evakueringsboenden. När detta sker tar kommunen och staten troligtvis också ansvar för att betala ut ersättning till de aktörer som hyr ut. 

Fortfarande finns dock problemet med lagen om offentlig upphandling och hur samarbetet med civilsamhället ska se ut, känns oklart. Kanske behövs en lagändring för att kunna betala ut en schblonsumma per person. Anläggningar med fler sängplatser lär i nuläget vara att föredra, ur kommunernas perspektiv. 

Så här långt har Värnamo inte anvisats flyktingar och en stor anledning till det är att migrationsverkets kontor ligger i Jönköping och runt om i landet prioriterar man att hålla evakueringsboenden nära sina kontor. Värnamo har på expo-skolan förberett ett boende för ett 40-tal personer som kommer vara bemannat av personal och frivilliga.

VAD HÄNDER SEN?

Just nu kommer de uppehållstillstånd ukrainska flyktingar får gälla tillfälligt, fram till mars 2023. Det kan såklart komma att förlängas. Vi vet inte hur länge kriget kommer fortgå, men sannolikt kommer man fortsatt behöva hjälp med boenden och annan hjälp även efter asylprocessen. Språkinlärning, utbildning och jobbsökande tar tid och ingen kommun har 100-tals tomma lägenheter som står och väntar. 

I tidigare flyktingströmmar har det inte varit ovanligt att flyktingar slussats runt till olika boenden, men ju mer permanenta boenden man kan lösa, ju bättre, för trygghet och stabilitet. 

Om du planerar att lösa ett boende åt flyktingar, utan myndigheters inblandning, så räkna med att behovet för ett boende mycket sannolikt kommer kvarstår för individerna i 6-12 månader framöver. 

bottom of page