top of page

Vi uppdaterar våra Gudstjänster...

Efter vår församlingsdag som vi hade i september, där det i grupper bland annat diskuterades en hel del om våra gudstjänster i Horda Frikyrka, har vi arbetat vidare med detta. Vi har samtalat med mötesledare, diskuterat bland sångare och musiker, i ledningsgruppen och i planeringsgruppen och kommit fram till några punkter (6 st) som vi vill införa/ändra/återinföra i vårt arbete runt församlingens söndagsgudstjänster. Det mesta är saker som ni själva pratat om sen innan jag kom hit och är egentligen inga nyheter.

Det finns några syften som vi hoppas att förändringarna ska tjäna. Dels vill vi göra det enklare och tydligare för mötesledaren att planera gudstjänsten inför varje söndag. Det kan ibland upplevas som ett stort oavgränsat projekt, och så ska det inte behöva vara. Det måste vara enkelt så att tröskeln för de som inte leder ofta eller alls, att komma in, inte blir för hög. Vi tror också att det vi gör nu skapar enkelhet för alla som engagerar sig i söndagarna. 

Vi vill också skapa en tydligare mångfald och större delaktighet i våra gudstjänster, när det kommer till musik och stil så det passar många åldrar, och ändå behålla en viss kontinuitet så att det inte skapas en ny kyrka varje vecka eller på något sätt medverkar till en ålderssegregation. 

Det kan säkert finnas mer att göra på dessa områden så småningom men till en början presenterar vi nu dessa sex förändringar, som vi redan smygstartat med lite lätt. En del av dem är kräver så klart lite tid innan de fungerar, så det får vara en process. 

  • Månadens psalm. En utvald psalm, som kanske inte sjungs så ofta annars, som vi återkommande sjunger under en månad i gudstjänsten.

  • Lovsångsrepetoar. För att göra det enkelt att införa annan musik och lovsång än den vi finner i psalmboken kommer det att skapas ett häfte med sånger som mötesledare och musiker kan välja bland. Det är blandade sånger, sådana många kan och sådana som är helt nyskrivna och som vi lär oss tillsammans som kyrka. Detta häfte/lista kommer kontinuerligt att uppdateras och förändras.

  • Tydligare Planering. För att säkerställa att information och samtal i tid delas mellan de som är engagerade inför en söndag kommer jag som pastor att vara delaktig i att se så att kommunikationen upprättas och finnas till hjälp och stöd. 

  • Beslut kring sånger tas i samförstånd mellan mötesledare och musiker. Vi formar gudstjänsterna tillsammans.

  • Barnens stund. Vår ambition är att en stund av varje söndag, i gudstjänsten ska vara anpassad för barnen. Det kan vara med musik, delaktighet, inledningsordet eller på något annat sätt. Jag tänker att jag, söndagsskolelärare, musiker och mötesledare kan samarbeta för att göra detta möjligt. 

  • Enklare delaktighet. Det svåraste med att börja är alltid att börja. Att få med nya i arbetet med gudstjänsterna blir i princip omöjligt om man inte får börja tillsammans med någon. Vi har pratat om att som erfaren mötesledare försöka få med någon annan som man kan göra det tillsammans med. I längden är det ett tankesätt vi kan börja applicera på fler delar också.

Har du några synpunkter? Välkommen att kontakta mig.

/André Lundquist
Pastor & föreståndare
andre@hordafrikyrka.se

bottom of page